Гр. Девня – крепост Чакмака

img 6104 scaled e1605875968755

63 / 100

Описание и история

Антична крепост Чакмака се намира на едноименния връх, на 2.7 km северозападно по права линия от центъра на град Девня. Изградена е на самостоятелен, стратегически връх доминиращ над околността. От североизток склонът му е отвесен, а от изток, север и запад склоновете са стръмни. От юг склонът е по- полегат.

Трасето на крепостната стена на Чакмака, върви по ръба на платото. Личат основи на сгради, долепени до нея. По повърхността се срещат много камъни- ломени и обработвани. На места се регистрират дялани квадри, някои от които внимателно рустицирани, с размери 0.7х0.7х0.2 m, а някои са по- дълги от 1 m. На терена слабо личи трасето на северната стена с дължина около 120 m и част от източната стена с дължина около 30 m. На юг теренът е терасиран.

Общата площ на Чакмака е около 30 дка, и е определен от археолозите към елинистическата епоха.

Местоположение

Надморска височина: 341 m GPS координати: 43°13’43” С.Ш. и 27°31’33” И.Д.

Литература

Аладжов, А., С. Славчев, С. Стойчев. Теренни издирвания по трасето на въздушна линия 400 KV от п/ст “Варна” до п/ст “Бургас”. -В: Археологически открития и разкопки през 2017 г. София, 2018.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.