Гр. Червен бряг – крепост на вр. “Маркова могила”


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост е имало в местността “Манастира” на връх „Маркова могила“, на 2.44 km северно по права линия от центъра на град Червен бряг. Крепостта е изградена на стратегически връх със стръмни склонове на север, запад и юг, който се издига на 192 m на околната равнина. Най- достъпен е от изток по билото на възвишението. Обекта е бил с неправилна, елипсовидна форма, издължена в посока изток- запад. Максималните му размери са били приблизително 370х330 m. В днешно време до върха води бетонен път построен от военните, който тръгва от гр. Червен бряг. Обекта е имал площ от около 10 дка. В днешно време останките му са силно обезличени от построяването на военни съоръжения. От гъстата растителност, състояща се от бодливи храсти е невъзможно да се направи оглед на мястото. До преди 40 години крепостните стени са се очертавали под насип. В източния край те са били запазени до 1.5 m височина, но само в малки участъци. Изградени са от ломен камък, споен с бял хоросан. Дебели са 1.3 m. Разрушени зидове, леко очертаващи се над терена, са маркирали на места определени сгради и помещения. Стратегическото положение на крепостта- високо на връх „Маркова могила“, предлага контрол над цялата Искърска низина. То дава основание да допуснем, че през всички периоди на върха е имало укрепително съоръжение. През античността тук е имало малък кастел или бург, който по всяка вероятност е принадлежал към голямата антична крепост до с. Чомаковци.

Местоположение

Надморска височина: 285 m GPS координати: 43°18’06” С.Ш. и 24°05’07” И.Д.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.