Гр. Борово – селище Борово- Магарицата


58 / 100

Описание и история

Укрепено, праисторическо селище Борово- Магарицата се намира в едноименната местност, на 0.58 km западно по права линия от центъра на град Борово. Разположено е на върха и северозападния склон на висока тераса. Част от него в момента е застроена, а друга се обработва.

След оран, на повърхността на Борово- Магарицата се наблюдават останки от стенни мазилки и битова керамика с врязан и инкрустиран с бяла паста орнамент, известен в литературата като стил „Вадастра“. Проучванията на археолозите показват, че ядрото на обособената територия обхваща към 20 дка, а максималната заградена площ вероятно не надминава 27 дка.

Загражденията вероятно са от ровове. В югоизточния ъгъл на заградената територия попада и най- високата концентрация на керамика тип „Вадастра“, което представлява и единственият аргумент за датиране на тези съоръжения.

Според археолозите селищния модел на Борово- Магарицата е с наличие на укрепено ядро в северозападния край на терасата и неукрепена част. То е обособено от три линейни заграждения с различни форма и размери, което предполага поне три етапа на преустройство и следователно продължително интензивно обитаване на обособената площ.

В южна и източна посока изглежда се развива обширен, вероятно неукрепен дял от селище Борово- Магарицата, многократно надвишаващ по площ укрепеното ядро. В североизточна посока границите му не са установени, което възпрепятства оценката на възможната му обща площ.

Местоположение

Надморска височина: 290 m GPS координати: 43°29’23” С.Ш. и 25°48’19” И.Д.

Литература

Вайсов, И., П. Зидаров, В. Попов и др. Борово-Магарицата – геофизични проучвания през 2015 г. – В: Археологически открития и разкопки през 2015 г. София, 2016.
Автор: М. Гърдев

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *