Гр. Белица – укрепено тракийско светилище на вр. “Високото тепе”


Описание и история

Укрепено тракийско светилище има на връх “Високото тепе”, на 6.49 km североизточно по права линия от центъра на град Белица. Свидетелство за най- ранното посещаване на светилището са фрагментите от кантаросовидни съдове с кафяв или сивочерен цвят, с излъскана повърхност, с врязана украса от „падащи” триъгълници и пояс от ямички между две врязани успоредни линии. Този тип съдове, характерни за втората фаза на ранножелязната епоха, са сред най-често срещаните керамични форми на намиращото се в съседство светилище на връх Бабяшка чука при Бабяк. Най-многобройни са материалите от късножелязната епоха. С един фрагмент е представена и една друга керамична форма от късножелязната епоха, характерна за района на Западните Родопи и околните долини– купа- цедка с оребряване от вътрешната страна. Такива са открити на светилището при Бабяк, но и на много други обекти в Западните Родопи и долината на Места. Като цяло керамичният комплекс от обекта на връх Високото тепе е сравним с този от светилището при Бабяк в Западните Родопи. Това се отнася и за малкото достигнали до нас находки (конусовидна тежест, украсен капак от преносимо огнище), както и за предполагаемия характер на разрушените структури – каменни струпвания, оградна стена, сграда от ломен камък с покрив от керемиди. Тези характеристики са общи за двата обекта, което предполага и обща функционална характеристика– култово място. Голямото сходство в керамиката, показва общност на населението, което обитава намиращите се в непосредствена близост планински участъци на Западните Родопи и Източна Рила през І хил. пр.Хр. и римската епоха, еднакъв бит и идентични ритуални практики.

Местоположение

Надморска височина: 1444 m GPS координати: 42°00’19” С.Ш. и 23°35’13” И.Д.

Източници

Димитър Байраков

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.