Гр. Белене – крепостен античен възел Димум / Квинтодимум


Описание и история

Крепостен античен възел Димум/Квинтодимум обхваща просторната Дунавска низина в района на град Белене. Големите острови, които разбиват реката на отделни ръкави, налага друга различна фортификационна система от нормалната, при изграждането на римския лимес. Дълбоки успоредни и надлъжни канали навлизат навътре в сушата и свързват най- отдалечените и райони с реката, а по крайбрежната ивица от двете страни на Димум са изградени по два малки кастела. Тези седем фортификационни съоръжения са имали вероятно общо военно командване и административно ръководство и сигурно са носели общото име Димум или Квинтодимум. За отличителен белег може би всеки един от тях е имал един пореден номер. Към системата са влизали може би и укрепленията “Секуриска” при село Бяла вода и “Марга Аурея” при село Ореш, запазило римското име и до днес.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.