Гр. Белене – канали Гърлата


Описание и история

Антични канали Гърлата са разположени западно, южно и източно от град Белене и на остров Белене, на огромна територия с дълбочина на фронта от 6 km. Повечето историци смятат, че каналите са изградени за отводняване на блатата или за привличане на пасажи риби за хвърляне на хайвер. От военна гледна точка обаче, каналите са съоръжения, които са построени да пречат на разгъването и построяването на вражеска армия, както и на предвижването на обсадни машини. С леки партизански отряди в низината и с помоща на каналите, може да се унищожи много по могъща и голяма армия, която не е маневрена на този терен. Не напразно Димум е удържал на всички варварски нападения. Било е много трудно да се стигне до стените му, особено ако пътищата са били на временни мостове над каналите. Възможно е и самият Димум да е бил заобиколен от ров пълен с вода. В днешно време системата е почти изцяло унищожена.

Местоположение

Античните канали Гърлата се намират западно, южно и източно от град Белене и на остров Белене, разположени на огромна територия с дълбочина на фронта 6 km.

Източници

Митова- Джонова, Д. Археологически паметници в Плевенски окръг. София, 1979
М. Гърдев

Comments are disabled.