Гр. Батак – крепост Касъкско кале


Описание и история

Тракийска, късноантична и средновековна крепост Баташко градище/Касъкско кале се намира в местността “Еледжик”, на 5.8 km североизточно по права линия от центъра на град Батак. Разположена е над Стара река на височина, покрай която е минавал стария калдъръмен път Пазарджик- Пещера- Батак. Крепостната стена е изградена от местен, ломен камък. Първоначално със зид е преградена само западната част на крепостта. Останалите три страни са естествено недостъпни и представляват стръмни пропасти. Вероятно по- късно южната страна е била допълнително укрепена в една отсечка, където достъпът е по- лесен. Тази стена е изградена от същия местен камък, споен с бял хоросан. Дебелината на зидовете не може да се определи, тъй като те са разрушени и на терена са под формата на насип с височина 3.5 m. Крепостта обхваща площ от 1.5 дка. Във вътрешността личат останки от сгради. По повърхността се намират фрагменти от строителна керамика и глинени съдове, които се разделят в 3 групи: тракийска, късноантична и средновековна. По открития материал и двата начина на изграждане на стените, без спойка и със спойка от бял хоросан, може да се предположи, че крепостта е тракийска, но е използвана и през късната античност и средновековието, когато е била подсилена или изградена южната стена. Най- достъпна е от асфалтовия път (Пещера- Батак) като пътеката се вие по ръба на стръмния скат. Пътя за твърдината минава през укрепено съоръжение, което контролира движението по комуникацията. По всяка вероятност съоръжението представлява кула с порта и преградна стена. След това пътят върви под северната стена на „Баташкото градище“. На нея е входът към обекта. Там е била построена порта с мощна двойна стена и кула. Цялото съоръжение е било поне 3-4 m широко. От какъв вид е била портата и колко кули е имала могат да се определят със сигурност след подробни разкопки. Пред стените от север има огромен ров, който стои и днес. Широчината му е около 6 m. По терена на цялата крепост и дори в изкопите на иманярите не се намира керамика или хоросан по стените. Обекта е бил гъсто застроен. От изток не се забелязва да е имало стени. Защитата от тази страна се е осъществявала от високи скални групи. На места може да са били преграждани но в момента това не си личи. Поради отвесен склон може вече да са се сринали в пропаста. От югоизток, юг и запад укреплението е защитавано от стена, изградена с местен, ломен камък без спойка. В югоизточната стена е имало по- малка порта. Там стената е била дебела около 1 m. От юг и запад стената е била около 0.5 m. Във вътрешността на твърдината има преградено място от югозапад което прилича на вътрешно укрепление но не довършено. От север, североизток е отворено и не личи да е имало стени.

Местоположение

Надморска височина: 1141 m GPS координати: 41°59’27” С.Ш. и 24°14’45” И.Д.

Източници

Панайотов, Н. Гиздова, В. Мацанов, Б. Чакъров, Ив. Джамбов. РОДОПСКИ СБОРНИК IV. София, 1976 
П. Овчаров
М. Гърдев

Снимки

http://pepopepo2.snimka.bg/travel/batashkoto-gradishte-kas-ksko-kale-pes…

Планове

gr batak krepost kasaksko kale 5f43bcbcba0d3

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.