Гр. Банско – крепост в м. “Юлен”


Описание и история

Тракийска крепост Градище се намира в местността “Юлен”, на 6.64 km южно по права линия от центъра на град Банско, на десния бряг на река Дамяница, вляво от шосето за хижа Дамяница. Възвишението на което е изградена се намира на около 500-600 m под Юленския мост. От запад склонът на възвишението е скалист, висок и непристъпен. На изток и север се спускат почти непристъпни скални склонове. Обекта е най- достъпен от юг, където чрез тясна седловина върхът се свързва с останалата част от масива. Твърдината е разположена в посока север- юг. Дълга е около 100 m и широка около 30-40 m. Крепостната стена е изградена от ломени камъни в суха зидария. Останки от зид са запазени в северната страна, а в южната крепостната стена се проследява под насип. По всяка вероятност северно от обекта, на останалата част на платото е било разположено тракийско селище, което също е било укрепено. Така погледнато укреплението се явява цитаделата на крепостта. В момента теренът е залесен с бор и клек.

Местоположение

Надморска височина: 1658 m GPS координати: 41°46’54” С.Ш. и 23°27’48” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987
М. Гърдев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.