август 2021

С. Горна Студена – беклеме Белия баир

Описание и история Османско беклеме Белия баир се намира в едноименната местност, на 3.92 km източно по права линия ...Прочети повече

С. Горна Студена – землено укрепление Елията

Описание и история Землено укрепление Елията се намира в едноименната местност, на 1.9 km източно по права линия от ...Прочети повече

С. Горна Студена – крепост Копусчук

Описание и история Антична и късноантична крепост и римска, пътна станция Копусчук се намира в едноименната местност, на 3.32 ...Прочети повече

С. Александрово – укрепено селище Хисарлъка

Описание и история Укрепено, българско селище Хисарлъка се намира в едноименната местност, на 0.8 km южно по права линия ...Прочети повече

С. Дряновец – укрепено селище Ирека

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Ирека се намира в едноименната местност, на 1.28 km западно по права линия ...Прочети повече

С. Копривец – укрепено селище Юджека

Описание и история Праисторическо укрепено селище Юджека се намира в едноименната местност, на 2.41 km северно по права линия ...Прочети повече

С. Копривец – крепост Къшла дере

Описание и история Крепост Къшла дере се намира в едноименната местност, на 5.5 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Бистренци – укрепено селище Деде бунар

Описание и история Праисторическо, укрепено селище Деде бунар се намира в едноименната местност, на 1.97 km югозападно по права ...Прочети повече

С. Брестовица – землено укрепление Ормана

Описание и история Землено укрепление Ормана се намира в едноименната местност, на 1.63 km югоизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Ботров – землено укрепление Узун мешелик

Описание и история Землено укрепление Узун мешелик се намира в едноименната местност, на 0.95 km североизточно по права линия ...Прочети повече

Гр. Бяла – руски редут Табиите

Описание и история Руски редут Табиите се е намирал в едноименната местност, на 0.85 km северно по права линия ...Прочети повече

Гр. Варна – укрепено селище Фацарата

Описание и история Енеолитно, укрепено селище Фацарата се намира в едноименната местност, на 11.15 km южно по права линия ...Прочети повече