16.07.2021

С. Батин – укрепление Кота 84.8

Описание и история Землено укрепление Кота 84.8 се е намирало на едноименния връх, на 1.02 km северно по ...Прочети повече

С. Батин – крепост Кота 44.0

Описание и история Крепост или кула има на Кота 44.0, на 3.9 km североизточно по права линия от ...Прочети повече

С. Батин – укрепление Кота 110.2

Описание и история Землено укрепление Кота 110.2 се намира на едноименния връх, на 1.67 km североизточно по права ...Прочети повече