23.08.2020

С. Изворово – крепост

Описание и история Антична и късноантична крепост е имало върху селищна могила, на 2.25 km северозападно по права линия ...Прочети повече

С. Яребично – крепост

Описание и история Крепост има на връх „Ямуртепе“, на 2.31 km западно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Стеврек – укрепено селище

Описание и история Укрепено селище има на връх „Чуката“, на 4 km западно по права линия от центъра на село ...Прочети повече

С. Слънчовец – крепост в м. Калето

Описание и история Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост има в местността „Калето”, на 2.35 km западно по права ...Прочети повече

С. Равно село – преграда в м. Кръста

Описание и история Късноантично, землено, преградно съоръжение „Еркесия“ се е намирало в местността „Кръста“, на 0.76 km югозападно по ...Прочети повече

С. Пиринец – крепост Могилата

Описание и история Крепост има в местността „Пейкова нива“, на 1.61 km североизточно от село Пиринец. Известна е под ...Прочети повече

С. Малоградец – крепост на вр. Костадин тепе

Описание и история Късноантична крепост има на връх „Костадин тепе“, на 4.57 km западно по права линия от центъра ...Прочети повече

С. Любичево – укрепено селище

Описание и история Укрепено селище е имало на 3.17 km североизточно по права линия от центъра на село Любичево ...Прочети повече

С. Любичево – крепост

Описание и история Средновековна крепост има в местността „Воденицата“, на 1.44 km югозападно от село Любичево. Изградена е на ...Прочети повече

С. Къпинец – крепост на вр. Асанларсивриси

Описание и история Крепост има на връх „Сиврие“/„Асанларсивриси“, на 0.98 km южно по права линия от центъра на ...Прочети повече

С. Коноп – крепост

Описание и история Крепост има на около 2 km северно от село Коноп, над река Черни Лом. Изградена е върху ...Прочети повече

С. Китино – крепост

Описание и история Крепост е имало върху селищна могила в местността „Куза“, на 1.08 km източно по права линия ...Прочети повече