Страница 1 от 1

Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2012 16:46
от Guest
В Костинброд има два уникални антични паметника – късно-римската Резиденция Скретиска ( palatium Scretisca ) на Константин Велики 1 и Пътна станция Скретиска ( Mutatio Scretisca ) (първата спирка, западно от Serdica по античния трансбалкански диагонален път, както и ранно-византийско селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) в местността Градището край гр.Костинброд. В Античността тази местност е била красива и плодородна в близост до топъл минерален извор и важен път, до десния бряг на р.Белица, приток на р.Блато. На терена на археологическия обект са разкрити три по-важни периода: Резиденция Скретиска (ІV-V в. сл. Хр.), Неукрепено село, Ранновизантийско укрепено селище Кратискара.

Има много основания, на които изследователите се позовават за да приемат, че Резиденция Скретиска е била предпочитаното място за пребиваването на Константин Велики при посещенията му в Сердика и че тя е възникнала именно като императорска резиденция, сред които едно е, че годините на построяването й съвпадат с началото на продължителните му престои в Сердика, а е общоизвестна и знаменитата му фраза “Сердика е моят Рим!”. Вероятно резиденцията се е поддържала от управителя на провинция Сердика. Не се изключва и възможността palatium/praetorium Scretisca да е използвана и от епископите делегати на Сердикийския събор (343). Основният архитектурен комплекс на резиденцията - palatium Scretisca е един от най-впечатляващите образци на представителната късно-римска жилищна архитектура (141/110 м) – най-забележителната извънградска резиденция в провинция Вътрешна Дакия или Средиземноморска Дакия (Inner Dacia или Dacia Mediterranea) в хинтерланда на столицата й Сердика (Serdica) и най-голямата, сред познатите перистилни жилищни комплекси от Античността на Балканите с голяма зала (aula), трапезария (triclinum) с усложнен, вероятно триконхален план, многобройни жилищни помещения (cubicula), банска част (balneum), огромен двор (peristylium) с площ 4.5 дка, с градина (hortus) и монументални входове. Общата площ на намерените подови мозайки в северния перистил надхвърля 1000 м2, а общата дължина на перистила и външният южен портик е повече от 400 м . Резиденцията е ядрото на внушителен вилен комплекс и център на впечатляващо имение (fundus dominium). Проучван е също така един кръгъл в план обект (диаметър 32 м ), условно наречен “Ротонда” (Божилова/Витски, 1985), вероятно с мемориални или култови функции, разположен на 100 м южно от резиденцията, а така също и некропол. Силен повсеместен пожар унищожава резиденцията, което съвпада с времето, за което според писмените извори при хунските нашествия през 40-те г. на V в. е пострадала и Сердика.

Пътната станция Скретиска (Mutatio per/ad Scretisca) – “за резиденцията” се намира на 1000 м юи от резиденцията, възникнала е вероятно за нейното обслужване с основно предназначение taberna – страноприемница с няколко помещения и вътрешен двор. Scretisca се споменава в пътеводителя Hinerarium Burdigalense (333). Намерените тук най-ранни монети са от времето на император Константин Велики.

Ранновизантийско укрепено селище Кратискара ( ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ ) запазва с малки изменения името на римската резиденция и името на римската станция Scretisca , а при изграждането му са преизползвани останките от по-ранната резиденция. Възниква вероятно през втората четвърт на VI в. сл. Хр., упоменато в изворите от Прокопий Кесарийски като πολιχνιον (градче) ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ, върху останките на римската резиденция и играе ролята на локален административен център. Животът вероятно е прекъснал при славянските нашествия в кр. на 70-те г.-нач. на 80-те на VI в. сл. Хр. Запазени са ценни свидетелства за фортификационната система, градежа, крепостните кули, жилищни и караул
nnnnnnnnn 113.JPG
nnnnnnnnn 035.JPG
nnnnnnnnn 006.JPG

Re: Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 08 Дек 2012 16:51
от Guest
nnnnnnnnn 011.JPG
nnnnnnnnn 055.JPG
nnnnnnnnn 139.JPG

Re: Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 22 Дек 2012 08:34
от tyrsa4a
В сайта координатите верни ли са? В двора на завода на Кока кола? Говоря за пътната станция.
Източник на информацията можеш ли да цитираш, за да кача информацията в сайта.
И ме интересува точното място на укрепеното селище.

Re: Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 22 Дек 2012 17:46
от Guest
Руйните на пътната станция найстина са в двора на Кока Кола но няма кой да ни пусне там.А на резиденцията аз съм я отбелязал в уйкимапията

Re: Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 23 Дек 2012 08:13
от tyrsa4a
Много ти благодаря. Това се нарича потвърдена информация. :)

Re: Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 23 Дек 2012 15:13
от Guest
В.Динчев-Късноримска резиденция Скретиска и ранновизантйиско селище Кратискара-"Археологически проучвания в м.Градището 1990-1994" В.Динчев-"Археологически открития и разкопки-2007" GPS-42°48'02.82 C 23°11'00.91 надморска височина 553м.

Re: Късноримска резиденция Скретиска

МнениеПубликувано на: 24 Дек 2012 05:27
от tyrsa4a
Много ти благодаря.