Виж темата - Севтополис

Севтополис

Модератори: Avitohol, Administrator

Севтополис

Мнениеот marhis » 17 Авг 2009 20:32

[img width=400 height=350]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/sevtopolis-img-obekt-img02.jpg[/img]
[img width=400 height=250]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/sevtopolis-img-obekt-img07.jpg[/img]


Обширните пространства на източната и централната части на Балканския полуостров още в дълбока древност били населявани от многобройните тракийски племена, за които старогръцката митология и епос са запазили много спомени. От първата половина на Желязната епоха са открити редица находки, предимно гробни, от които се вижда, че траките вече са създали своя самобитна култура. Но ценни известия за тракийската история, бит и култура можем да намерим най-вече в съчиненията на Херодот, Тукидид, Ксенофонт и други гръцки и римски историци. Писмената традиция обаче често предлага случайни и откъслечни сведения. Много по-пълни и правдиви данни дават археологическите разкопки. В това отношение много важен момент за изясняването на историята, културата и по селищното развитие на траките през ранноелинистическата епоха представят спасителните разкопки, предприети във връзка със строежа на язовир Копринка. След 7-8 годишна работа, екипът от археолози се натъква на изумително откритие. Попадат на останките на стар тракийски град. Местността Чифлика, където е открит градът, се намира на около 8 км на запад от град Казанлък. Вследствие на ерозията на река Тунджа в тази област се образува полуостров, където е разположен градът. Издигнат на равна тераса от двете страни на реката, а от третата страна от неин приток, градът е много добре естествено защитен от югозапад, юг и изток. Той и досега си остава първият и единствен тракийски селищен център от градски тип у нас. Мястото, където е открит, бива разкопано напълно, заедно с три надгробни могили от неговия некропол. Установява се и името на града - Севтополис, име, което не се среща  до сега.

Севтополис бил основан от тракийския владетел Севт III в края на  IV в. пр. н. е., през 320-323 г. пр. н. е.. Той бил малък по размери град. Състои се от едно укрепено селище, обхващащо площ от около 5 хка, вън от което са съществували и няколко предградия. Формата на града се очертава от крепостната стена, която образува разностранен петоъгълник. Улиците са били наслагани с речни камъни и са се пресичали под ъгъл  90 градуса, като така образували квадратни квартали. В североизточния ъгъл се намирала царската резиденция. В двора през 1953 г. е открит надпис от канцеларията на Севт, където работела жена му. Той е бил написан на гръцки език и гласи: "Този надпис да се изчука на две плочи и да се постави в Севтополис, в храма на Великите тракийски богове." От написаното можем да предположим, че вероятно това е бил култът на царската фамилия. Севтополис не бил лишен и от паметници на монументалната архитектура и изкуство - дворец-храм с богата вътрешна декорация, храм на Дионис и храм на Великите самотракийски богове.

Севт не щадял средства и устроил града според тогавашните представи. Широкият замах на строителството свидетелства за високия икономически разцвет на Севтовата столица и за нейното нараснало политическо значение. В градоустройството на Севтополис  личат залегнали принципите, характерни за устройството на гръцкия полис. Той бил изграден по т. нар. регулярна планировка, взаимствана от гръцкото строителство. Хинтерландът на Севтополис обаче по отношение на гробнищната архитектура дава нещо съвършено своеобразно, коренно различаващо се от другите райони на Тракия. Това е широката употреба на тухлата като строителен материал. Никой друг район не е дал нещо подобно. Очевидно това е една локална особеност в гробищната архитектура на тази област.

Известно е, че Севт III бил първият тракийски владетел, започнал да сече монети. При проучването на Севтополис са открити 2000 монети, като около 800 са на Севт. Неговите монети могат да се разделят на седем типа. Последният тип монети се секли с портрета на видния тракийски владетел върху тях.

Успоредно с града са разкопани и трите големи надгробни могили до него и некропол от обикновени плоски гробове. В могилите вероятно са погребани членове на местната севтополска династия. За съжаление, могилите са били разрушени и ограбени още в древността. Намереният инвентар се състои от местни и вносни глинени съдове, златни накити, железни предмети, монети и погребални венци. Проучването на севтополския некропол  разкрива някои особености в плановата схема, архитектурата и строителната техника на тракийските куполни гробници.

Съществува хипотеза, че Севтополис е изграден върху останките на друго Севтово селище, което обаче е било жестоко опожарено.  То се намирало от северната страна на Севтополис. След разгрома, през 320-323 г. пр. н. е. Севт се завръща победоносно и поставя основите на бъдещата тракийска столица.

Севтополис, създаден от Севт III в сърцето на Казанлъшкия район, се развивал бързо като първостепенен политически, икономически и културен център, столица на Севтовата държава. Той е основан през 323 г. пр. н. е. и загива през 270 г. пр. н. е. Оживените икономически и културни контакти на града с големите елинистически центрове на гръцкия свят, развитието на местни занаяти и собствено монетосечене очертават Севтополис като най- значимия център на тракийската икономика и култура в Казанлъшкия район. Усвоени са много елементи от елинистическата култура, които се преработват творчески, в Севтополис същевременно са запазени и редица особености, характерни за самобитната тракийска култура. Със започването на спасителните разкопки, свързани с построяването на язовир Копринка, се разтваря една нова, неизвестна страница от историята на нашите земи - открит е древният тракийски град Севтополис.

Кметът на град Казанлък Стефан Дамянов разработва план за преконстроирането на Одриската столица - Севтополис. Идеята е да се издигне стена, по-висока от язовирната във формата на окръжност. Планирано е “новия” Севтополис да има четири панорамни асансьора, които да слизат до дъното на язовира. За да се стигне до него ще се използват малки туристически корабчета. Предвидено е между стените на града да има кафенета, ресторанти, хотели и други развлекателни центрове. Според предвижданията на ахитекта - Жеко Тилев Севтополис трябва да се простира на територия от 60 дка. Вечертта бетонния пръстен ще има “светещ ореол”. Очакванията са пректът да бъде уникална по своята същност туристическка атракция.

В столицата на Одриското царство са проведени редица археологически проучвания и днес учените разполагат с всичко необходимо, за да може древния тракийски град да бъде възстановен изцяло.Проектът за експониране на Севтополис


Снимки: http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org
[img width=400 height=360]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/Sevtopolis-img-sevtopolis-img3.jpg[/img]

[img width=400 height=219]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/Sevtopolis-img-sevtopolis-img8.jpg[/img]

[img width=400 height=219]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/Sevtopolis-img-sevtopolis-img5.jpg[/img]

[img width=400 height=212]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/Sevtopolis-img-sevtopolis-img1.jpg[/img]

[img width=400 height=59]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/Sevtopolis-img-sevtopolis-img9.jpg[/img]

[img width=400 height=277]http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org/Sevtopolis-img-sevtopolis-img7.jpg[/img]


Проектът за експониране на Севтополис предлага възможността градът да бъде напълно разкрит, консервиран, частично реставриран и постоянно достъпен. Чрез проекта се реализира изключителната историческа, образователна, културна и туристическа стойност на Севтополис в уникална архитектурна структура и природна среда.
Античният град се отвоюва от язовира чрез вътрешна кръгла язовирна стена, така че се получава своеобразен кладенец, на дъното на който като на сцена е представена историческата пиеса “Севтополис”. Приближавайки се с лодка откъм брега, Севтополис остава абсолютно скрит за погледа, като се вижда единствено ограждащият пръстен. Но гледката от стената към града предизвиква невероятни впечатления и усещания със своята всеобхватност, ракурс и отправна точка от границата между минало и настояще. Възможността да разглеждаш града от височина 20 метра позволява възприемането му цялостно, а не фрагментарно - една изключителна възможност за разкопки от такъв мащаб. Впечатлението се обогатява при движението с панорамните асансьори, които отвеждат до самите разкопки за индивидуално или групово разглеждане.
Рингът на ограждащата стена има неутрална (абсолютна по отношение на времето и пространството) кръгла форма с външен диаметър 420 метра, която е описана около петоъгълния в план град. Рингът като съвременна архитектурна намеса има смисъл на граница - между минало и настояще, история и действителност, суша и вода, горе и долу. Той разделя града Севтополис от всичко наоколо, като едновременно го свързва с водата и околния пейзаж в качествено нова архитектура. Тя експонира, оценява и преосмисля историята чрез съвременни форми и функции. Така архитектурната рамка на озеленената стена се превръща в обърната наопаки тракийска могила, съхранила в себе си града Севтополис. Ограждащата стена осъществява функционалната интеграция на античния Севтополис в уникален туристически комплекс. Пръстенът е кей за пристигащите лодки и корабчета. Това е една оживена улица, парк, пристанище, панорамна алея. Той ще бъде наситен с множество обслужващи елементи - ресторанти, кафенета, магазини, ателиета, пунктове за наемане на велосипеди и лодки и т.н. и служи за разнообразни форми на рекреация, спорт, риболов. В пръстена-стена са разположени конферентни зали, ресторанти с гледка към града и язовира, хотелски комплекс, обслужващи офиси, медицинско обслужване, помещения и елементи на техническата инфраструктура. Богато озеленените тераси превръщат ансамбъла в парк “висящи градини” с места за отдих, цветни площи, открити изложби. Така оформен, Севтополис получава статут и качества на национален и световен културно-исторически център с възможности за разнообразни международни прояви - симпозиуми, изложби, концерти, фестивали и др.
Подобна музейна структура има естествено право на съществуване в един район, невероятно богат на археологични и природни дадености. Уникалният начин за експониране на единствения добре запазен тракийски град го превръща в кулминация на културните маршрути в Казанлъшката долина. Смислово и времево свързан с Долината на тракийските царе, осеяна с безбройни погребални могили, храмове и бляскави съкровища, културно-историческият комплекс “Севтополис” ще увеличи културния, туристически и стопански потенциал на района и страната и ще се превърне в емблема на богато минало, творчески потенциал и реализирано бъдеще.
А вечер светещият ореол, с който комплексът ще се възприема от брега на фона на околните планини и небето, ще показва, че Севтополис е възкръснал и вече е част от нас и Космоса.

арх. Жеко Тилев
Статия: http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org

Повече за проекта,етапите и инициативата за Севтополис: http://sevtopolis.suhranibulgarskoto.org
marhis
 

Назад към Антични градове

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 12 потребители :: 1 регистрирани0 скрити и 11 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot]

Forum statistics

Начало Общо мнения 8087
Общо теми 1802
Потребители Общо членове 187
Най-нов hrasate

Последни коментари