Виж темата - Кои сме ние ? - Езикът, който говорим ни показва това

Кои сме ние ? - Езикът, който говорим ни показва това

Относно прабългарите, техните държави, история, бит, религия, обичаи и др.

Кои сме ние ? - Езикът, който говорим ни показва това

Мнениеот ikhan » 10 Мар 2009 15:10

  Кои сме ние ? – Езикът, който говорим ни показва товаДа, но тук има едно съществено условие, без което не може да се стигне до истината. Това е как разглеждаме езика, на който говорим. Защото езикът има две лица и може да ни подведе. Едното лице на езика е речниковият състав или лексиката. Тази част е много променлива и е само външният образ, който дава първото впечатление и съответно най-много подвежда. Другото лице на езика е неговата структура или граматика и е неговата устойчива, непроменлива част - истински бетон. Затова и таза структура, граматика се състои от цели три части : Морфология, Синтаксис и Фонетика. Това е истинската същност на даден език и съответно ни показва кои сме  и то без да може да се правят каквито и да е фалшификации, защото е невъзможно речта, която употребяваме всеки момент да бъде фалшифицирана. Представете си една чаша, в която може да наливате всякаква течност, но чашата винаги си остава една и съща. Така и чашата на нашия език – граматиката е останала същата. Така е и с другите езици. Ето гръцкият език, който има писмени записи от близо 3000 години и те категорично доказват, че и от преди 3000 години и сега, езикът си е все синтетичен или чашата е една и съща. Освен това, граматиката сама за себе си не може да съществува. Тя обслужва езиковия материал, в който влизат думите и колкото и да има смесвания и влияния,  все нещо остава от първоначалният речников фонд. Иначе чуждият език се въэприема изцяло, както са направили шотландци, ирландци и т.н. Но дори и в този случай, пак нещо остава от родния език. Всички знаят, че шотландците говорят английския по свой начин. Затова не случайно в нашия език, наред със славянската лексика, съществува паралелно и лексика от прабългарски или тракийски произход. Имено тази структура на езика ни, неговата граматика разби лъжата за славянския ни произход и доказа прабългарската ни основа, впоследствие ще разберете от написаното по-долу и тракийска такава. Нашата граматика е коренно различна от граматиката на славянските езици и това го знае всеки езиковед, както в миналото, така  и днес. Обстоятелството, че българският език е причислен към славянската група на индоевропейското езиково семейство се дължи на политически причини или на недоглеждане и заблуждение. Именно като се използва неговата външна страна – лексиката и като се пренебрегва фактът, че наред със славянската лексика съществува и друг пласт, не толкова незначителен. А за граматиката пък въобще не се говори. Остава открит въпросът кои са прабългарите? До сега твърдо се смята, че в българската народност, образувана в Дунавска България преди около 10 века, влизат три основни етноса : Траки, прабългари и славяни. Да, това са основните етноси, но езикът ни показва, че на практика са два основни етноса – траки и славяни, защото се оказва, че прабългарите са траки, които след дълго странстване се завръщат по родните си места. Като славяните са по-малкия етнос, който се претопява в тракийския и то при положение, че езикът му е наложен за официален през 9 век. Поради налагането на славянския език, по политически причини, за официален през 9 век , писмените паметници на българския език от съответното време носят чертите, естествено, на  славянската граматика и лексика. Но съвременният ни език показва, че това не е бил говоримият език на по-голямата част от населението. Световно известен е фактът, че траките са автохотонното население на Балканите. Всички останали са пришълци, дори и гърците. Румънският език, който е със структурата на латинския език и голямо количество съответна лексика, показва че е някаква разновидност на латинския език, донесен от римските легиони или румънците също са пришълци.  Какво се получава на практика ? Точно там където са основните поселения на траките на балканите днес се говори българският език / дори и в извън държавните граници на днешната република България. Имам предвид република Македония , неофициалният език на много хора от северна Гърция , от източна Сърбия и т.н. /.  На всички пришълци на Балканите : Сърби, хървати и словенци, гърци, румънци, дори и на албанци, езикът е синтетичен, само на българите е аналитичен и с много сложна глаголна система. Случайно ли е това ? Оказва се, че не е. Прародината на индоевропейските народи, към които принадлежим се е намирала на Балканите и северното Причерноморие. Преди около 10000 години става природен катаклизъм, известният “Потоп”, при който Черно море от езеро се превръща в истинско море и се образуват проливите “Босфора” и “Дарданелите”. Започва раздвижване на човешки маси. Една част от живеещите на Балканския полуостров хора тръгват на изток – това са нашите прадеди, наречени прабългари. Те отиват далеч на изток и създават свои държави. Има писмени източници за държавата Балхара / Балкара/ в Памир – 1000 години преди новата ера. При своето движение нашите предци се срещат с редица народи и естествено се получават някои езикови, лексикални, дори и малко структурни взаимодействия – било с тюрки, било с ирански народи и т.н. Но структурата на езика на тези народи – тюрки, иранци е синтетична. А структурата на нашия език е аналитична или още веднъж се подтвърждава истината, че структурата, граматиката на един език е неизменяема в основата си и е като чаша, в която можем да налеем всякаква течност, но чашата си остава една и съща. Затова смятам за прибързано  определянето ни като източноиранци, главно на големия общ произход от думи и някои малки структурни прилики. Естествено е да ги има след като българите са имали държава в Памир. След разпадането на “Стара Велика България” през 7 век от новата ера българите идват на Балканския полуостров, създават държава и до ден днешен се говори / в миналото в много по-голяма част от полуострова, сега в по-малка / техният аналитичен език. А се смята, че още към 3-4 век от новата ера, траките са били вече в голяма степен изчезнало население от полуострова. Но доколко това е вярно, след като Херодот казва, че траките са втория по големина народ след индусите е отделен въпрос. Възниква следният въпрос – откъде се взима този аналитичен език на Балканите, след като езикът на всички други народи на полуострова е синтетичен. Но тези други са пришълци. Или от тук следва с убеденост, защото няма друга възможност, че езикът на траките - с една дума на автохотонното население на Балканите да е аналитичен. Прабългарите, които тръгват от полуострова и отват на изток се срещат с други народи, но езикът  на тези народи е структурно  различен от този на прабългарите  или не съществува възможността на Балканите да дойде аналитичен език привнесен отвън . От тук следва, също с убеденост, че прабългарите са завърнали се по родните си места  ТРАКИ. Затова, не случайно, в подкрепа на този факт идват много твърдения от древните хроники, в които буквално се казва – “Траките, които наричат българи ...” Писаното от даден хронист е безценен паметник, защото хронистът е съвременник на съответното време и неговото писание е един вид документален запис. Ето няколоко примера за траките, които наричат българи : 

Михаил Аталиат - „История”
...мизи са със сигурност българите, които по-късно получили своето ново название...",
"...българите са мирмидонците..."

Зонара, речник
Пеонци - латинци или тракийски народ, македони. Тези са така наречените панонци. Панонците са българи."

Йоан Цецас, „Хилиади”
"Пеонците са българи".

Фулко, френски свещеник, описание на първи кръстоносен поход 1096 г.
"Hinc iter aggressi per fines Vulgariorum, quos vocitant Thracas, ut habent monumenta priorum" -
„Оттук те поели път през земите на българите, които назовават траки според предишните паметници”.

карта от 4 век от Св. Йероним (331-420), той е написал името на нашите земи в античността - Mesia hec & Vulgaria (Мизия, тук и България).
Тя е съставена по още по-стари карти – на владиката Евсевий Кесарийски (270-338), наричан "баща на църковната история". Картата е запазена в препис от 12 в.

Йоан Цеца - "И тогава всички пристигнаха в Авлида с кораби, и заедно с тях Ахил, синът на Пелей и на Тетида, дъщерята на философа Хирон, водейки войска от хуни-българи-мирмидонци на брой две хиляди и петстотин." (ГИБИ10 с. 104)

Йоан Малала и Йоан Екзарх направо твърдят, че Ахил е бил българин (ДЯК ком. с. 211)

Мавро Орбини цитира сведения на Марк Аврелий Касиодор, че българите са се сражавали с римляните около 390 г. (МАВ с. 51-52).

Касиодор (VI век, римски историк) пише, че «Българите са стар мизийски или илирийски народ»

Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих) също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.

В «Кратко житие» на Св. Климент Охридский (Охридска легенда, Legenda Ochridica) авторът - охридският архиепископ Димитрий Хоматиан казва: "Този велик наш отец и светилник на България бил по род от европейските мизи, които народът обикновено знае и като българи...»

Лаоник Халкондил (Laonicus Chalcondyles) казва, че трибалите ("тракийски" народ) са били най-древният и най-големият от всички народи. "Сега те биват наричани българи”, казва той.

Фолклор, обичаи, традиции - всичко съвпада с т.нар. "траки"
нестинарството,
кукерите,
сурвакането,
Трифон Зарезан,
Змийските празници,
Герман и т.н.
Народните носии на "траките" днес са български носии, гайдата, кавала, киселото мляко, шевиците (елбетицата) и др. са тракийски.

Йеросхимонах Спиридон в своя летопис "История во кратце о болгарском народе славенском" пише, че първият български крал (rex), който се заселва от двете страни на Дунава през 986 г. пр Хр. се казва Иллирик.

"Летопис и Родословие" на поп Йовчо от Трявна - 1786-1855 г. - Първият български княз е бил по тези земи в 1184 година пр.Хр.

Anastasii, Historia de viti Rom. Pont. Patrolog. lat. 128, col. 1393 f
”…quia Bulgares, qui jure gentile sibi pariam subjugantes...”

Г.С.Раковский - "Това племе или голям род е познато в елинската стара повестност под общото и обширното народно име пеласги, кое име не е друго, освен белги = българи, изкривено от гръцките описатели на поради недостатката езика им. (Че гръцките описатели много странни речи писани с "б" са писали с "п" върху това можеме наведе много примери.

Г.С.Раковский - Отечеството Александра Македонскаго, кое се е съхранило и до днес в правото си наименование Бела или Белица, тии са го писали в старост Пелла а днес Мпелитса. Тъй и множество други.)"
---------


Случаен ли е фактът, че имаме много стар и самобитен фолклор? Случайно ли е изказването на бившия френски президент Франсоа Митеран, че българите са в основата на световната цивилизация, случайно ли е и подобното изказване на американския професор Норман Дейвис, че българите лежат в основата на европейската цивилизация? Разбира се, че не е. Траките, както вече се видя, са основата на нашата народност и ние сме техни преки наследници, са създатели на голяма неолитна високо развита култура , от която култура заимстват по-късно и гърци, и римляни и т.н.

Или с една дума на националния нихилизъм, веднъж завинаги, да се сложи край,  българите да повярват в себе си и да подобрят настоящето си по един културен и цивилизован начин, защото първи са дали култура на другите народи и сега трябва да служат за пример.
ikhan
 

Назад към Прабългарски държави

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 6 потребители :: 0 регистрирани0 скрити и 6 гости
Регистрирани потребители: 0 регистрирани

Forum statistics

Начало Общо мнения 8080
Общо теми 1799
Потребители Общо членове 70
Най-нов valiomp