Виж темата - Защо сме българи, а не славяни или български славяни, както някои казват

Защо сме българи, а не славяни или български славяни, както някои казват

Относно прабългарите, техните държави, история, бит, религия, обичаи и др.

Защо сме българи, а не славяни или български славяни, както някои казват

Мнениеот ikhan » 25 Ное 2008 15:45

     
           Защо сме българи, а не славяни или български славяни, както някои казват


А / - Съвременният български език – тук трябва да се направи следната забележка: има народи, които говорят език на друг народ като свой роден, например шотландците. Затова някои прибързано се изказват, че езикът не е белег на народността. Голяма грешка, защото не всички народи говорят чужд език, само малка част в света са така. Езикът се оказва един от най-основните белези на народността. Той е носител и белег на историческото развитие, на културното развитие и т. н. Езикът / в не малка степен и съвременният език / може да се окаже най-достоверният белег на дадена народност, защото не може речта, която употребяваме всеки момент, да бъде фалшифицирана. Както може да се направи с някои глинени плочки, чрез технологии и подкупи. При съвременната реч това не може да стане. Нашият език е причислен към славянската група на индоевропейското езиково семейство доста условно и то главно на лексикална основа. Но оказва се, че с тази славянска лексика съществува и не малко количество прабългарска лексика със същото значение. Пример - славянското – бягам, прабългарското – тичам / славянското – ходя, прабългарското – вървя / славянското – браня, прабългарското – пазя / славянското – любов, прабългарското – обич / и много други. А граматиката ни е корено различна от тази на славянските езици и това не е само липсата на падежи, а и различната – много по-сложна глаголна система, задпоставеният определителен член и др. Някои казват: “ Никой не знае какъв е бил прабългарският език.” Не е така. Има намерени писмени паметници, които са редица освен именника. От тях поне ясно личи характера на езика, неговия строеж. Отлично се знае, че граматиката на един език не може да бъде променена и българският го доказва. Не само в миналото, но и сега. Повече от един век се стремят да променят македонския диалект на нашия език, но граматиката му си остава непокътната. Така и граматиката на прабългарския език е останала непроменена през вековете , дори и голяма част от лексиката му се е запазила. Запазила се е, защото граматиката сама за себе си не може да съществува. Граматиката е закон, който обслужва езиковия материал-в случая лексиката. Затова, ако някой народ приеме, изцяло, лексиката на друг народ, то той приема и неговата граматика или с една дума приема изцяло чуждия език. Такъв е случаят с шотландците, ирландците и др. Съвсем очевидно е, че ние-българите не сме приели славянската граматика или не сме си сменили езика със славянски. Това категорично доказва не малкото мнозинство на прабългарския етнос над славянския, тракийския и др. И то при положение, че славянският език е бил наложен за официален през 9 век. Един език може да се обяви за официален по политически причини, а не поради факта, че е най–говорен. Освен това единственият език на народ с граматика като нашата и не малко лексика, дошъл на балканите, наложил се и променил историята им е прабългарският или българският. Граматиката на турците е различна, както и на кумани, печенези и т.н. Единствено може да се каже, че прабългарският, българският език е претърпял силно славянско лексикално влияние, но категорично е запазил основата си. Силното славянско лексикално влияние може да се обясни, едно с факта , че славянският е наложен за официален, друго с историческото развитие- Възраждането например, когато много българи учат в Русия и внасят русизми и т.н. Остро се чувства нуждата от ЕТИМОЛОГИЧЕСКИ речник на прабългарските думи в българския език. Тук задължително трябва да се включат и думите от диалектите ни. Речникът трябва да е етимологически, защото така ще може да се докаже истинския произход на думите от там и на нашия език и народност, да се види тяхната численост, която не може да е някакъв незначителен процент като няколко десетки или две-три стотици. В най-лошия случай числеността им трябва да е около 1000, защото основният речников фонд на един език е около 3000 думи, за да се запази граматиката поне една трета трябва да е налице, но вероятността да са повече никак не е малка. Някой ще каже, че старобългарският език е имал падежи. Но идва голямото”НО”. Днес ние познаваме останалите писмени паметници на наложения за официален през 9 век славянски език - естевено, че той е имал падежи и той се смята за старобългарски. Какъв е бил говоримият език на по-голямата част от населението, тогава, кой ще каже? През 14 век България пада под турско робство. Книжнината вече се поддържа само в манастирите. Няма я държавната власт, която да налага славянския език за официален и в писмените паметници вече започва да се забелязва изчезване на падежите и появата на другите особености, различни от славянската граматика, или говоримият език на по-голямата част от населението започва да се налага. Затова днес граматиката ни е коренно различна от тази на славянските езици. Естествено има остатъци от славянската граматика , но това са незначителни остатъци и то главно падежни, а сложната глаголна система , а задпоставения определителен член и т.н. си остават изцяло чисти. Затова никой не може да докаже, че граматиката ни е славянска, колкото и да се мъчи и тези малки остатъци не могат да се смятат за факт в полза на славянския характер на езика, единствено само голяма част от лексиката е славянска, но изглежда има и не малко прабългарски думи. Някои лансират идеята, че прабългарският също е имал падежи, които са били в процес на редуциране както при останалите ирански езици. Това още повече засилва позиците на прабългарския език и подтвърждава количественото мнозинство на прабългарите над славяните и другите. Защото не може прабългарите да са малцинство, и то малко, с техен неофициален език, да развиват говора си обратно на славянския и най-важното граматиката на този говор да се запази и до днес, а славяните да са огромно мнозинство с техен официален език и да си изменят коренно граматиката си, което се отбеляза по-горе, че по принцип е невъзможно и да навлезат не малко и чужди думи в речта им. Айде прабългарите по тази теория са следвали законите на сродните им ирански езици. А нашите славяни също трябва да са следвали тенденциите на развитие на другите славянски езици, иначе езикът им няма да е славянски. Имаме ли днес славянски език с нашата граматика? Нямаме, а славянските езици са много. Какво говори това, че прабългарите са били голямо мнозинство над другите. Въобще както и да се въртят нещата с езика ни, не могат да се извъртят в полза на славяните. Не случайно държавата ни се казва България и не случайно това име се е запазило, а не се е наложило някое славянско име. Младите хора, които въобще не са учили руски език или някакъв друг славянски език, въприки голямото количество славянска лексика в езика ни, трудно, понякога много трудно разбират руската реч, а има и случаи въобще да не я разбират. Пример : Ако на такъв млад човек му кажете на руски – “Хочешь пиво?” / Искаш ли бира?/ - бъдете сигурни, че въобще няма да ви разбере. Докато младежите от Чехия, Полша, Словакия и т.н. ще ви разберат идеално. После църковнославянският език, който е руска редакция на старобългарския език, който пък е езикът на славянското население по нашите земи, наложен за официален през 9 век, но по политически причини, а не като най-говорен, не е много разбираем дори и за българите, учили руски. Това не е случайно и се вижда, че славянската лексика, въпреки голямото и количество се оказва, че не е чак толкова решаваща. Единствено със сърбите можем да се разбираме добре, но първо не трябва да подминаваме факта, че почти цяла източна Сърбия е посърбена бивша българска земя и т.н. Има данни, че една от българските държави “ Балкара “ е била в Памир – северните области на Афганистан - 1000 години преди новата ера. Справка за тези данни : Петър Добрев, Цано Цанов и др., споменатите автори ще ви насочат към още повече източници. Моля, когато някой отрича дадени данни или изтъква такива, или развива теория, да посочва точните си източници както правя аз в момента. Защото глобалният модератор “Warlord” категорично заяви, че няма такива данни, но не посочи източниците, които са оформили мнението му. По принцип винаги и много често ще трябва да посочваме източниците, само така ще стигнем до истината и ще използваме ефективно форума. Иначе си хабим енергията напразно. И днес там, в Памир, има народи, които говорят с нашата граматика и имат общи думи с нас. Например думата “вада”- като малък напоителен канал. Думата е с абсолютно еднакво значение и  с еднакъв езиков състав и при нас и при памирците. Това насочва мисълта ни, че сме от източен ирански произход и че сме индоевропейци , и че сме от бялата раса . Това посочват и антропологическите проучвания на намерените масови гробове на изкланите от Борис І  боляри при покръстването. Не всички светли българи са потомци на славяните. Тази теория за произхода ни е най – доказуема, въпреки че главно на военнотехн. основа има и тюркски заемки в прабългарския език , но те не разкриват така ясно граматическия строеж на прабългарския говор. Както и евентуални други езикови заемки, също не могат да направят това. Но съвременният български език, според мен най-голямото и сигурно доказателство, защото няма как да бъде фалшифицирано, за нашия източно ирански – индоевропейски произход , е подкрепено и от редица други – също сигурни доказателства като антропологията например. 

Б / - Антропологическите ни особености: Учените антрополози заявяват, че нашият антропологически тип е прабългарски, в смисъл, не че съществува такъв тип, а че чертите ни са като тези, които са дошли тук и са се наричали българи. Едни от тези учени са директорът на антропологическия институт Йордан Йорданов, Кайвазова и др. Кайвазова лично ми е казвала, че още преди промяната, като е ходила в бившия СССР, съветските  колеги са и казвали, че не сме славяни. Цано Цанов в своята книга “Българите – романтична история” заявява, че има лицеви кости, които се запазват в продължение на хилядолетия, въпреки многото смесвания.

В / - Културни особености: В нашия фолклор са открити много прабългарски черти, срещащи се и на места, където прабългарите са били. Мартениците например, различни шевици и т.н.
Г / - Историческата даденост: И най-елементарната логика сочи, че е невъзможно прабългарите да дойдат на балканите само няколко десетки хиляди, да се наложат над славянското море, да образуват държава и да се противопоставят едва ли не на две империи – Византийската и Франкската. За това нещо и стотици хиляди не са достатъчни, колкото и да е силна организацията. Тук “Warlord” се изрази, че и 100000 да са били прабългарите са можели спокойно да извадят 30 000 души – мъже конница, но тук той не вижда, че всеки мъж трябвало да е имал по една жена и едно дете, горе долу, ами бабите и дядовците, ами другите деца. А тези 30000 души конница, като водят битки, трябва въобще да нямат никакви загуби и нуждата тези загуби да се попълват. Сами разбирате, че това е невъзможно. После само с 30 000 конница прабългарите могат да печелят някоя и друга битка, но как ще опазят огромната си територия и то в продължение на векове?


От всичкото това следва, че основата ни е прабългарска, а не славянска както досега ни лъгаха. Тези лъжи са още от времето на Паисий Хилендарски, който приема идеята на пан славизма от Мавро Орбини. Защото много народи тогава са били отправили взор към Русия с надеждата да бъдат освободени от турците. Голямото количество славянска лексика в езика ни е добре дошло за власт имащите в Русия да ни причислят към славяните и да упражнят влиянието си върху още един народ. 

Фактите, които посочих и които доказват, че сме българи, а не славяни, имат своята голяма тежест, защото в средновековието българите се оказват от особена важност за европейския континент. Какво е това особено значение на българите за Европа ще разберете като прочетете втората ми статия “ Приносът на средновековните българи в развитието на Европа” пак в същия форум.
Последна промяна Avitohol на 26 Ное 2008 05:20, променена общо 1 път
ikhan
 Назад към Прабългарски държави

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 5 потребители :: 1 регистрирани0 скрити и 4 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot]

Forum statistics

Начало Общо мнения 8080
Общо теми 1799
Потребители Общо членове 70
Най-нов valiomp