С. Малево - двубазисна крепост Големия и Малкия хисар

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна двубазисна крепост Големия хисар/Малкия хисар се намира на 2.45 km югоизточно по права линия от центъра на село Малево. Големия хисар е изграден на невисок, куполообразен хълм, издължен в посока север- юг. Намира се на десния бряг на Харманлийска река, между притоците ѝ Караман дере и Бързей, които се вливат наблизо в реката. Рекичките остават пълноводни през цялата година. Коритата им са тесни и със стръмни брегове. Склоновете на възвишението, които от изток и запад се спускат в рекичките са много стръмни, почти отвесни. Твърдината е достъпна от север и от юг, но от север хълма се стеснява до широчина от 20 m. На това място преди 50 години добре са личали останките от кула и преградна стена, строена от ломен камък, споен с бял или червен хоросан. Подхода към крепостта от юг се е осъществявал по тясна седловина, свързваща възвишението със съседния масив. Обекта вероятно е имал приблизително триъгълна или трапецовидна форма, като широката страна е обърната на юг. Крепостните стени, които ограждат хълма следват конфигурацията на терена. Дължините им са с размери 60х100 m (около 5 дка). В южната и част на укреплението личи мястото, където е бил входа. В момента няма запазени части от крепостните зидове над повърхността. На западния склон на хълма има значителни останки от подземен ходник към Караман дере. Той е граден по същия начин и вероятно едновременно с първоначалното изграждане на укреплението. В близост до западната стена на около 15-20 m в северна посока от южната стена е имало постройки или цитадела. В югоизточната част на твърдината, от иманяри е разкрита постройка, градена от грубо оформени каменни блокове. В изкопите ѝ е открита само средновековна керамика от XII-XIV в., между която и здраво глинено гърне от същото време. По повърхността, във вътрешното пространство и по склоновете, има фрагменти от строителна керамика. Откриват се късове от глинени съдове от ранножелязната, римската, ранновизантийската и средновековната епоха. Освен през късноантичната епоха, крепостта е престроявана и използвана и през средновековието- нещо съвсем явно от посочения иманярски изкоп, в който керамиката е само от периода след XI в. Западно на 300 m от крепостта, по повърхността на изораните ниви в местността „Малевото“ има множество фрагментирана битова и строителна керамика от всички изброени периоди. Северно от хълма „Големия хисар“ има малко скалисто възвишение, което наричат „Малкия хисар“. То е със скалисти стръмни и отвесни склонове от запад и юг и стръмни от север и изток. Пространството под хълма е ограничено от водите на Караман дере от запад и Бързея от юг, изток и север. Двете възвишения се делят от седловина, през която изкуствено е прокопан канал и част от водите на поток Бързея се вливат в Караман дере между „Малкия хисар“ и „Големия хисар“.На Малкия хисар се забелязват следите от обособени три тераси, като вероятно двете от тях са укрепени. Най- горната е с размери 54х35 m, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Формата е на неправилен правоъгълник. Втората тераса е расположена северно от първата. Тя е с неправилна, ромбоидна форма с размери 55х54 m. В северозападния ъгъл на ограденото с вода пространство се вижда могила с по всяка вероятност изкуствен произход. Между двете крепости минава път в посока изток- запад, който е преграден от вал (крепостна стена). Всички находки показват, че в местностите „Малкия хисар“, „Големия хисар“ и „Малевото“ през всички периоди е съществувало голямо селище, което е имало за опора двубазисна крепост, както и неизчерпаеми източници на вода. Желателно е обектите да се посещават в късна есен или ранна пролет, когато по- голямата част от растителността ще липсва.

Местоположение

Големия хисар: Надморска височина: 188 m GPS координати: 41°51’00” С.Ш. и 25°39’21” И.Д.
Малкия хисар: Надморска височина: 172 m GPS координати: 41°51’10” С.Ш. и 25°39’26” И.Д.

Източници

Аладжов, Д. Прочути, забравени, неизвестни крепости от Хасковския край. Хасково, 2001
Д. Димов
М. Гърдев

Снимки

https://picasaweb.google.com/100825418910568925625/HisaryaSMalevo

https://goo.gl/photos/k9nwg9y6Hjjf1QUX7

Планове

К. Василев
Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия са 2 потребители :: 1 регистрирани0 скрити и 1 гости
Регистрирани потребители: Google [Bot]

Forum statistics

Начало Общо мнения 8080
Общо теми 1799
Потребители Общо членове 80
Най-нов Happy_tourist

Последни коментари