Общ. Аврен

Общ. Аврен

Територията на Община Аврен е с подчертано равнинен релеф с надморска височина от 50 до 300 метра и общ наклон към юг. Формиран е от долините на реките Камчия и Провадийска и Авренското плато, което поделя територията на два района – платовиден и долинен. Като цяло климатът има умерено – континентален характер с микроклиматични разновидности, провокирани от влиянието на релефа и на Черноморския басейн. Община Аврен граничи с община Варна, община Белослав, община Долен Чифлик, община Девня и община Провадия. В територията на общината влизат 17 села. Съгласно критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват Община Аврен попада в райони със специфични проблеми, конкретно в изостанали селски райони. Като такава същата се отличава с преобладаващ селски начин на живот, ниска степен на квалификация на работната сила и свързаните с това остри социални последици – високо равнище на безработицата, ниски доходи на населението и обезлюдяване на някои от селата. Характеризира се с ниска степен на развитие на икономическата база и на поддържащата я техническа инфраструктура. Географски и административен център е село Аврен. Селата Близнаци, Приселци, Бенковски и Здравец са в непосредствена близост до град Варна и курортен комплекс “Камчия”.Селата Аврен, Китка, Круша, Болярци и Равна гора са разположени в планинската част на общината. Синдел, Тръстиково са в близост до община Девня и Белослав, а селата Юнак, Дъбравино и Казашка река граничат с община Долни Чифлик, село Царевци граничи с община Провадия. Община Аврен има излаз на Черно море. На територията на общината е разположен комплекс “Камчия” с обща площ 1500 ха. Изключително важно е наличието на 4900 ха курортни гори и 1500 ха ловно стопанство в близост до комплекса. В територията на общината се включва буферната зона на биосферен резерват “Камчия” с територия 842,1 ха и защитена местност “Камчийски пясъци”. На северния бряг на река Камчия е разположен на площ от 14 ха резерват “Лонгоза”. Особено привлекателна природна забележителност са устието на река Камчия и лимана “Паша дере”. Почивни бази в комплекса имат около 40 предприятия от различни краища на страната като те разполагат с около 2600 легла, които в определен период достигат до 3000. На територията на общината са разположени 5 язовира. В землището на село Аврен се намират: - яз.”Над язовира” с площ 56,482 дка. - яз.”Паничката” с площ 54,305 дка. - яз.”Картала” с площ 17,112 дка. Другите язовири са разположени край селата Приселци – местност “Свети Константин”, язовир с площ 13,110 дка, и Садово – местност “Старите лозя”, язовир с площ 8,638 дка. Районът е екологично чист. Наличието на голям горски фонд, екологично чист въздух, липсата на промишлени предприятия и наличието на резервати са предпоставки за развитието на екотуризъм. На територията на община Аврен има 14 читалища, от които функционират 9. Те са в селата Аврен, Приселци, Бенковски, Близнаци, Садово, Царевци, Юнак, Тръстиково и Синдел. Библиотечният фонд се намира основно в читалищата, като изключение прави само село Дъбравино, където библиотеката е в отделна сграда поради липса на читалище. В землището на село Аврен се намира крепостта “Петрич кале” обявен за национален паметник на културата. Друг архитектурен паметник в селото е музеят “Пеньовата къща” и архитектурен резерват. Край село Бенковски са открити останки от Римската цивилизация. Такива останки има на Авренското плато около река Камчия. В село Царевци функционира етнографски музей.

Източници

http://www.icentres.net/index.php?id=640

Image: 

Потребителски вход

Кой е онлайн

There are currently 0 users online.

Online forum users

Кой е на линия Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости
Регистрирани потребители: 0 регистрирани

Forum statistics

Начало Общо мнения 8082
Общо теми 1801
Потребители Общо членове 152
Най-нов Jasen

Последни коментари